Σύρος

Σύρος Ξενοδοχεία Βάρη

Στη Βάρη μπορείτε να βρείτε τα παρακάτω ξενοδοχεία:

Όνομα ξενοδοχείου

Κατηγορία

Τηλέφωνο
Ξενοδοχείο ΑΚΡΩΤΗΡΙ
**
22810 42141
Ξενοδοχείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
**
22810 42540
Ξενοδοχείο ΑΛΚΥΩΝ
**
22810 61761
Ξενοδοχείο ΑΤΛΑΝΤΙΣ
**
22810 61454
Ξενοδοχείο ΔΟΜΕΝΙΚΑ
**
22810 61216
Ξενοδοχείο ΕΜΙΛΥ
*
22810 61400
Ξενοδοχείο ΚΑΜΕΛΟ
**
22810 61217
Ξενοδοχείο ΡΟΜΑΝΤΙΚΑ
**
22810 61211

Syros Hotels Vari

Σύρος ξενοδοχεία